Artykuły

Inwazyjna choroba meningokokowa – czy to realny problem?

Inwazyjna choroba meningokokowa – czy to realny problem?

comment 1

Neisseria meningitidis to Gram-ujemny ziarenkowiec wielkości 0,6–1,0 μm zwany inaczej dwoinką zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Uwzględniając budowę otoczki, można wyróżnić 13 grup serologicznych: A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E, H, I, K i L, jednak za około 90% zakażeń odpowiadają serotypy A, B, C, Y oraz W135. Jedynym rezerwuarem Neisseria meningitidis jest człowiek chory lub bezobjawowy nosiciel. Bakteria ta przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt. Zakażenia mogą występować sporadycznie, endemicznie lub epidemicznie. Warto wspomnieć, że epidemie najczęściej spowodowane są serotypami z grupy A, C lub W135 i zwykle występują w środowiskach zamkniętych, takich jak szkoły, akademiki, domy opieki, koszary czy więzienia.

Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci

Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci

Do sepsy dochodzi w wyniku uogólnionej reakcji zapalnej organizmu w odpowiedzi na zakażenie. Najczęściej jest to zakażenie bakteryjne, rzadziej grzybicze lub wirusowe.

Szczepienia ochronne: jak rozmawiać z  rodzicami

Szczepienia ochronne: jak rozmawiać z rodzicami

Pediatrzy i lekarze rodzinni coraz częściej spotykają się z obawami albo niechęcią rodziców wobec szczepień. Od ich reakcji i umiejętności poprowadzenia rozmowy zależy, czy dziecko opuści gabinet zaszczepione,

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Antybiotyki: cudowne leki mogą przestać działać

Antybiotyki: cudowne leki mogą przestać działać

Pewnie, że tak, bo lekoopornoœść stała się jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia publicznego na całym śœwiecie. Musimy zmienić nasze myœślenie i działanie, bo inaczej niedługo nie będzie czym leczyć zakażeń bakteryjnych.Zachłysnęliśœmy się fantastycznym działaniem antybiotyków. Nic dziwnego, bo umierających przywracały do życia i zdrowia...

Jak poważne mogą być objawy zakażenia meningokokami?

Rozwijająca się sepsa meningokokowa może prowadzić do niewydolności wielonarządowej i zgonu. Śmiertelność związana z zakażeniami meningokokami wynosi około 10%, ale w przypadkach przebiegających pod postacią sepsy jest wysoka i może sięgać od 20% do nawet 70%. Dodatkowo, w sepsie meningokokowej aż 50% zgonów ma miejsce w ciągu pierwszej doby od momentu pojawienia się objawów choroby.

Czym jest zakażenie meningokokowe?

Zakażenie meningokokowe jest wywoływane przez bakterie – dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zwane również meningokokami (z łac. Neisseria meningitidis). Meningokoki występują w jamie nosowo-gardłowej u zdrowych osób (tzw. nosicieli), nie powodując żadnych dolegliwości ani objawów. Do zakażenia dochodzi na skutek kontaktu podatnej osoby z bezobjawowym nosicielem lub osobą chorą. Przenoszenie meningokoków odbywa się drogą kropelkową (podczas kaszlu lub kichania) lub przez kontakt bezpośredni (np. podczas intymnego, głębokiego pocałunku).