Artykuły

Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci

Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci

Do sepsy dochodzi w wyniku uogólnionej reakcji zapalnej organizmu w odpowiedzi na zakażenie. Najczęściej jest to zakażenie bakteryjne, rzadziej grzybicze lub wirusowe.

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...